EDUKACIJA

  • povećanje udjela eksperimentalnog rada u nastavi
  • povećana mobilnost domaćih i stranih znanstvenika
  • seminari u okviru programa cjeloživotnog učenja

Za studente brodogradnje iznimno je bitan segment praktičnog rada koji se provodi kroz vježbe ili samostalne projekte studenata (projekti, završni i diplomski radovi). Unaprjeđenje uvjeta studiranja bit će omogućeno kroz značajno povećanje udjela eksperimentalnog rada u nastavi te uključivanja studenata u znanstveno-istraživački rad s akademskim osobljem na modernoj istraživačkoj infrastrukturi.

Očekivano je i povećanje znanstvene mobilnosti s obzirom da će mogućnost rada na novoj istraživačkoj infrastrukturi Regionalnog centra sigurno privući i inozemne znanstvenike i studente. Kroz planirana predavanja, edukaciju i seminare studenti i inženjeri steći će znanja potrebna na tržištu rada.