O R C H I D

Opremanje Regionalnog centra za laboratorijska istraživanja u hidromehanici

Uspostavljanje Regionalnog centra za laboratorijska istraživanja u hidromehanici omogućit će značajno unapređenje znanstvenoistraživačkog rada i nastavnog programa Fakulteta strojarstva i brodogradnje, ali i drugih sastavnica svih naših sveučilišta. Ujedno, bitno će se poboljšati uvjeti za transfer znanstvenog i stručnog znanja iz područja hidromehanike broda i plovnih objekata prema gospodarstvu, što je preduvjet za komercijalizaciju rezultata istraživačkog rada, a time i povećanje konkurentnosti hrvatske brodograđevne industrije.

Jedinstvena sveučilišna infrastruktura u regiji

Sustav za
MODELSKA ISPITIVANJA

najvrjednija komponenta
Regionalnog centra i predstavlja
osnovu za obavljanje eksperimenata, odnosno laboratorijskih istraživanja
u hidromehanici.
Sastoji se od sustava za vuču modela
broda, generatora pravilnih i
nepravilnih valova, skupa preciznih
instrumenata i senzora, plaže za
apsorpciju valova.

Beskontaktni sustav
za ANALIZU GIBANJA

suvremen te izuzetno precizan
mjerni instrument u kojem sustav
video kamera bilježi gibanje
modela u bazenu, npr. na valovima,
a dobivene informacije potom se
obrađuju softverom za 3D analizu
gibanja objekta.

NUMERIČKI LABORATORIJ  


višeprocesorski računalni
serveri sa softverom za analizu
odziva plovnih objekata putem
numeričkih simulacija.

Očekuje se suradnja sa sličnim institucijama u Europi i svijetu te povećana mobilnost, kako mladih tako i iskusnih istraživača.
Velika važnost Regionalnog centra jest povećanje dostupnosti znanstveno-istraživačke infrastrukture za eksperimentalni rad studentima preddiplomskih, diplomskih te poslijediplomskih studija čime bi se omogućilo njihovo sudjelovanje u eksperimentalnom i znanstvenom radu te povećanje atraktivnosti studija brodogradnje.


Ciljane skupine na koje će Regionalni centar pozitivno djelovati:
 • gospodarski subjekti: djelatnici poduzeća kao sudionici u novim znanstveno-istraživačkim i stručnim projektima, odnosno obrazovnim seminarima
 • akademska zajednica: znanstvenici iz različitih područja znanosti u ulogama istraživača, projektanata i nastavnika
 • studenti: kao sudionici istraživačkih projekata i nastavnog rada, posebice na razini eksperimenta.

Regionalni centar svoje će aktivnosti prvenstveno usmjeriti prema znanstveno-istraživačkom radu te suradnji na razvojnim projektima s partnerima iz industrije.

Regionalni centar bit će poligon za ispitivanje i usavršavanje znanstvenih i stručnih rješenja različitih problema iz hidromehanike, odnosno za eksperimentalno utvrđivanje njihovih hidrodinamičkih i pomorstvenih karakteristika te validaciju istih numeričkim metodama. Time će se omogućiti projektiranje učinkovitijih i inovativnih plovnih objekata, ispitivanje ponašanja oštećenih plovila pri naplavljivanju, odnosno tegljenju, rješavanje problema pučinskih i marikulturnih objekata i drugo.

Vizija Regionalnog centra:

 • omogućiti studentima i nastavnicima vrhunske uvjete za istraživački, nastavni i stručni rad na razini najnaprednijih europskih sveučilišta s područja brodogradnje
 • omogućiti evaluaciju karakteristika inovativnih koncepata plovila i pučinskih objekata regionalnim istraživačkim i gospodarskim subjektima
 • omogućiti provođenje cjeloživotnog učenja i praćenja trendova stručnjacima s područja brodogradnje

Vrijednosti Regionalnog centra:

 • daljnje jačanje međunarodne istraživačke prepoznatljivost FSB-a u području brodogradnje, te posljedično, povećanje mobilnosti znanstvenika i studenata
 • jedinstvena i vrhunska znanstveno-istraživačka infrastruktura na području RH, posebice za područje eksperimentalnog istraživanja i numeričkih simulacija u hidrodinamici plovnih objekata
 • značajno unaprjeđenje kapaciteta za provođenje eksperimenata u okviru nastave na svim razinama studija brodogradnje (studenti samostalno i pod nadzorom rade s najmodernijom opremom)
 • pružanje podrške za istraživanje i inovacije gospodarskim subjektima, s naglaskom na malu brodogradnju kao značajnom i propulzivnom sektoru brodogradnje
 • certificirani laboratorij po standardu ISO 9000:201

Timeline

Završen projekt ORCHID – opremanja Regionalnoga centra za laboratorijska istraživanja u hidromehanici FSB-a

29. April 2022.

Završen projekt ORCHID – opremanja Regionalnoga centra za laboratorijska istraživanja u hidromehanici FSB-a

http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/zavrsen-projekt-orchid-opremanja-regionalnoga-centra-za-laboratorijska-istrazivanja-u-hidromehan/

Ugovoren izvođač radova adaptacije istraživačkog prostora

8. July 2019.

Ugovoren izvođač radova adaptacije istraživačkog prostora

Sklapanjem ugovora s izvođačem radova adaptacije istraživačkog prostora, tvrtkom Spektar gradnja d.o.o., ostvaren je značajan korak u realizaciji jednog od dva ključna

Posjet učenika Pomorsko-tehničke škole iz Dubrovnika

30. November 2018.

Posjet učenika Pomorsko-tehničke škole iz Dubrovnika

Učenici su obišli laboratorije CADlab, Robotika, Cateh te bazen za modelska ispitivanja koji će se tijekom iduće godine potpuno opremiti kroz EU

Svečano predstavljanje projekta ORCHID

14. September 2018.

Svečano predstavljanje projekta ORCHID

Opremanje bazena za modelska istraživanja na Fakultetu strojarstva i brodogradnje osigurat će istraživačima i studentima uvjete rada na razini najnaprednijih europskih sveučilišta,