O R C H I D

OPREMANJE REGIONALNOG CENTRA ZA LABORATORIJSKA ISTRAŽIVANJA U HIDROMEHANICI (izvedbena faza)

KK.01.1.1.02.0019

KONTAKT

Fakultet strojarstva i brodogradnje,
Sveučilište u Zagrebu 

Zavod za brodogradnju i pomorsku tehniku
Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb 

www.fsb.unizg.hr
www.fsb.unizg.hr/zbrodo

VODITELJ PROJEKTA

prof. dr. sc. Smiljko Rudan

E-mail: smiljko.rudan@fsb.hr
Tel: (0)1 6168 216

E-mail: orchid@fsb.hr
Tel: (0)1 6168 247

POSREDNIČKO TIJELO 1
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Donje Svetice 38, 10000 Zagreb
www.mzo.hr

POSREDNIČKO TIJELO 2
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje
programa i projekata Europske unije

Ulica grada Vukovara 284 (objekt C),
10000 Zagreb
www.safu.hr